Sunday, May 28, 2017

Masjid Hanya Untuk Ibadah Pada Allah

author photo

Demikianlah masjid difungsikan. Masjid hanya untuk beribadah pada Allah, tidak boleh ada ritual kesyirikan di dalamnya. Kalau demikian, maka setiap ibadah lainnya juga mesti ditujukan pada Allah semata. …

Demikianlah masjid difungsikan. Masjid hanya untuk beribadah pada Allah, tidak boleh ada ritual kesyirikan di dalamnya. Kalau demikian, maka setiap ibadah lainnya juga mesti ditujukan pada Allah semata.

Allah Ta’ala melarang menujukan do’a atau ibadah secara umum pada selain Allah dalam firman-Nya,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

“Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (QS. Al Jin: 18).

Ada empat penafsiran tentang “masjid” dalam ayat ini:

(1) Masjid adalah tempat shalat. Ketika Yahudi dan Nashrani masuk dalam tempat ibadah mereka, di dalamnya mereka berbuat syirik, maka Allah perintahkan kaum muslimin untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah ketika mereka memasuki masjid. Demikian kata Qatadah.

(2) Masjid yang dimaksud adalah anggota tubuh yang digunakan seseorang untuk sujud. Sehingga maknanya, janganlah sujud dengan anggota badan tersebut pada selain Allah. Pendapat kedua ini menjadi pendapat Sa’id bin Jubair.

(3) Makna masjid adalah seluruh tempat di muka bumi sebagaimana kata Al Hasan Al Bashri. Artinya, seluruh muka bumi adalah tempat sujud, maka janganlah sujud di tempat tersebut kepada selain Sang Kholiq, Allah Ta’ala.

(4) Masjid berarti sujud. Karenanya maknanya adalah sujudlah pada Allah saja, jangan sujud pada selain-Nya. Empat tafsiran ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Zaadul Masiir, 8: 382-383.

Syaikh Shalih Alu Syaikh hafizhohullah menerangkan bahwa maksud ayat tersebut mencakup do’a mas’alah dan do’a ibadah. Karena di masjid dilakukan dua macam ibadah, yaitu do’a berisi permintaan pada Allah (inilah yang dimaksud do’a mas’alah) dan ibadah secara umum (inilah yang dimaksud do’a ibadah). Sehingga maksud ayat di atas berisi larangan menunjukan do’a dan ibadah secara umum kepada selain Allah. Lihat Syarh Tsalatsatul Ushul, hal. 33-34.

Hanya Allah yang memberi taufik

Sumber: https://muslim.or.id/23648-masjid-hanya-untuk-ibadah-pada-allah.html
Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement